Roopada-Oil control peel; Advanced Indian Technology for young and beautiful look, and 7 advantages of Roopada-Rahul Phate.

रूपदा- तरुण आणि सुंदर दिसण्यासाठी भारतीय त्वचेसाठी एक वरदान ! खूप टॅन आलाय? त्वचा काळवंडली आहे? त्वचा patchy झाली आहे? चेहरा अगदी आरश्यात बघवत नाही ना? मग तुम्ही राहुल फाटे यांचं रूपदा ऑइल कंट्रोल पील वापरायलाच हवं ! रूपदा ! एक असे नाव जे मराठी जनमानसाच्या अंतरंगात कोरल्या गेले, आणि कॉस्मेटिक क्षेत्रात त्याचा परिचय झाला …

Rahul Phate N-Light Pack: 4 best concepts for women to look fresh and Beautiful.

Can a face pack and natural cleansing using the face pack make you beautiful? Can a face pack be used as a cleanser? Can a face pack help reducing tan, when used as a cleanser? These are several questions in mind, which make us alert on this topic of Rahul Phate N-Light Pack: 4 best …

Natural ingredients in beauty care and brightening with 3 natural cosmetics made by Rahul Phate.

Natural ingredients are not only gimmicks’. They definitely have values in skin and hair care and they remain valuable ingredients in cosmetic care from ancient days. Multiple Indian herbs and food ingredients are used in cosmetics. To be more appropriate and proper, in ancient days when cosmetics were not available, in india multiple herbs and …

4 Advantages of Roopada Oil Control peel in the care of Acne and pimples to maintain beautiful and bright skin-Rahul Phate.

तारुण्यपिटिका असे ज्याला म्हणतात ते म्हणजे acne आणि पिंपल्स. तरुण वयात पदार्पण करताना प्रेत्येकचं मुलं-मुलींना कधी ना कधी पिंपल्स येतातच. काहींना ते जास्त येतात तर काहींना कमी. फरक एवढाच. पण तारुण्यपिटिका म्हणजे पिंपल्स आल्या की प्रत्येकाचेच मन अस्वस्थ होते. त्यातल्या त्यात जर कुणाला जास्त प्रमाणात पिंपल्स येत असतील तर मग विचारायलाच नको. तरुण वयात सगळ्यात …

5 Beauty benefits of Cucumber, with different Rahul Phate Cosmetics for amazing skincare for men, women, and teenagers, Guidelines by Rahul Phate.

Cucumber is known to be the best fruit for beauty. People trust cucumber for its multiple benefits for the skin. Several beauty pictures are branded with slices of cucumber. Cucumber slices kept on the eyes; cucumber slices applied on top of face pack, cucumber slices used for gentle scrubbing, and so on, but before using …